Webové rozhraní  Aplikační rozhraní

Portál - https://www.vutbr.cz

Studis - https://www.vutbr.cz/studis

Teacher - https://www.vutbr.cz/teacher

Elearning - https://moodle.vutbr.cz

Wiki VUT - https://www.vutbr.cz/wiki

Apollo - https://apollo.vutbr.cz/

 
 
 Terminálové rozhraní
 
  Vzdálené spuštění Apolla na terminálovém serveru
  Do příkazové řádky napiše: mstsc /v:apollo.vutbr.cz


Informační Centrum VUT v Brně - v.2018.1.4 ze dne 19.1.2018 16:58

Jak nainstalovat IS Apollo

Rychlá instalace Apolla pro uživate s Windows Vista, Windows 7, 8 a 10 - [14,38MiB]
Volitelná instalace Apolla (výběr adresáře a ikon) - [14,38MiB]
Rychlá instalace 64-bitového experimentálního Apolla pro uživate s Windows Vista, Windows 7, 8 a 10 - [16,54MiB]
Volitelná instalace 64-bitového experimentálního Apolla (výběr adresáře a ikon) - [16,54MiB]
Spouštěč Apolla pro terminálové servery a flash disky - [0,29MiB]

Apollo - ZIP soubor (použití např. na flashdisk, všechny OS Windows) - [23,11MiB]
64-bitové experimentální Apollo - ZIP soubor (použití např. na flashdisk, všechny OS Windows) - [27,91MiB]
DLL (v případě, že selhává přihlášení do systému) - [1,70MiB]
DLL (v případě, že Apollo nenalezne čtečku karet, uložte tento soubor do adresáře Apolla) - [0,34MiB]

Čtečka karet (utilita pro načtení id karty, počítač musí být vybaven čtečkou karet) - [1,50MiB]     Administrátor technologie Apollo: Ing. Rudolf Musil.
Emailová podpora centrálních informačních systémů VUT

 Fakultní informační systémy

v případě problémů kontaktujte integrátory jednotlivých informačních systémů
 • Fakulta architektury
 • Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc. 54114 6770
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Ing. Radek Pokorný 54114 6360
 • Fakulta chemická
 • Ing. Jan Brada 54114 9333
 • Informační systém Fakulty informačních technologií
 • Ing. Petr Gaďorek 54114 1222
 • Fakulta podnikatelská
 • Ing. Aleš Klusák 54114 3780
 • Informační systém Fakulty stavební
 • Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. 54114 7254
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Ing. Pavel Miček 54114 2146
 • Fakulta výtvarných umění
 • MgA. Vít Baloun 54114 6540

  Elektronická přihláška na VUT v Brně